Resultaat enquête Covid-19

Zorg en foodservice hebben behoefte aan nieuwe producten voor restaurant en buffet, maar zoeken nog naar de juiste invulling.

De anderhalvemetersamenleving heeft ingrijpende gevolgen voor restaurants en buffetten. In een enquête peilden we daarom eerder dit jaar de behoefte aan nieuwe producten en diensten als gevolg van covid-19.

Drie nieuwe producten
AKB.nl en Indomo namen het voortouw en bedachten drie nieuwe producten. We vroegen onze relaties naar de wenselijkheid ervan en verzochten hen kritisch mee te denken over eventuele verbeteringen. De producten moeten immers iets toevoegen en onder de nieuwe omstandigheden daadwerkelijk efficiency- en comfortverhogend zijn.

Extra lang serveerbestek
De eerste innovatie – extra lang serveerbestek, dat ‘social distancing’ mogelijk maakt tijdens een bezoek aan bijvoorbeeld het buffet – ontvangt 4 punten op een schaal van 10. Terugkerende feedback is dat het verlengd bestek mogelijk onvoldoende controle zal bieden bij het opscheppen.

Verbeterde ademschermen
De tweede innovatie, verbeterde ademschermen, kan met 5 punten op een schaal van 10 op meer enthousiasme rekenen. Om voldoende bescherming te bieden, hebben we het beperkte oppervlak van de traditionele ademschermen vergroot. Sommigen wijzen erop dat dergelijke schermen goed kunnen functioneren, zolang ze niet belemmerend werken bij het opscheppen. Een aantal respondenten verzoekt om maatwerkschermen, omdat de gewenste grootte per organisatie en buffet zal verschillen. Een ander idee dat wordt geopperd, is de schermen in hoogte verstelbaar te maken.

Antibacteriële PVD-coating
De derde innovatie betreft een antibacteriële PVD-coating voor op bestek en keukenmaterialen. Deze coating garandeert een sterk en hygiënisch oppervlak. Ook dit product scoort 5 punten op een schaal van 10. Sommige respondenten laten weten niet bekend te zijn met de coating en twijfelen dan ook aan nut en noodzaak van het product. Zij geven bijvoorbeeld aan dat servies en bestek al op 80 graden worden gewassen en dat daarmee eventuele virussen gedood zal worden. De coating heeft echter een heel andere werking. Vanwege de geconstateerde onbekendheid met de antibacteriële PVD-coating leggen we hier kort en bondig de werking van het product uit.

Feedback
Met de feedback van onze respondenten zijn we erg blij, en we nemen die mee bij de doorontwikkeling van onze innovaties. Dat producten en diensten met betrekking tot veiligheid, hygiëne en social distance aanpassingen vergen, daarover is immers een ruime meerderheid het eens. 66 procent denkt dat er in de presentatie, verstrekking en distributie van voeding veranderingen zullen optreden. Over de vraag aan welke producten en diensten precies behoefte is en hoe die vormgegeven moeten worden, gaan we ons de komende tijd verder buigen.

Wie deden er aan het onderzoek mee?
Op de enquête van AKB.nl en Indomo reageerden in totaal 128 respondenten, van wie een overgrote meerderheid in de zorg werkt (78 procent) en een kleiner deel in de foodservice (13 procent). 9 procent is afkomstig uit andere sectoren. Van alle respondenten houdt 65 procent zich met voeding bezig, 45 procent met facilitaire zaken en 35 procent met inkoop. Een beknopt overzicht van de resultaten levert deze infographic.