AKB.nl onderzoekt bereidheid circulair handelen bij Nederlandse consument

Zero-waste

ZEIST/GRONINGEN/DEN HAAG In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Het Groene Brein doet AKB.nl onderzoek naar circulaire economie. We vragen ons af in hoeverre Nederlandse consumenten bereid zijn hun gedrag aan te passen.

Het online onderzoek is een inhoudelijk vervolg op eerder onderzoek van onder meer ABN Amro en het Planbureau voor de Leefomgeving. In deze onderzoeken ging het vooral om de vraag in hoeverre de Nederlandse consument bekend is met circulaire economie.

Onze enquête gaat weer een stapje verder: zijn consumenten bereid hun gedrag aan te passen aan de beginselen van de circulaire economie? En zo ja, hoe dan? Welke obstakels ervaren ze om in plaats van een auto te kopen een auto te delen? Waarom denken ze dat een refurbished telefoon wel of geen goed idee is? Gooien ze hun kapotte stofzuiger weg of laten ze hem liever repareren?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

De enquête kan hier worden ingevuld: https://nl.surveymonkey.com/r/OnderzoekCirculaireEconomie